راهکار های افزایش گلدهی در گیاهان آپارتمانی

ارسال شده در 14 تیر ماه 1401

183 بازدید | 3 نظر
 شهر گیاه

برخی از گیاهان آپارتمانی دارای گل های زیبایی هستند که برای تداوم گلدهی این گیاهان نیاز هایی دارند. در گلدهی گیاهان عوامل زیادی می تواند نقش داشته باشد که کمبود یا نبود هر یک از این عوامل باعث می شود فرایند گلدهی گیاه به درستی انجام نشود. برای افزایش گلدهی گیاه ابتدا باید علت عدم گلدهی مشخص شود. برخی از نیاز های گیاه برای گلدهی عبارت است از:

نور: اصلی ترین و حیاتی ترین عامل برای رشد و گلدهی گیاهان، نیاز به نور می باشد که در فرایند گلدهی تاثیر بیشتری دارد. شدت نور، مدت زمان تابش وکیفیت نور تاثیر زیادی درگلدهی گیاهان دارد که با توجه به نیاز گیاه، این پرامتر ها متفاوت می باشد

راهکار های افزایش گلدهی در گیاهان آپارتمانی

تغذیه: یکی دیگر از عوامل مهم در گلدهی گیاهان وجود مواد مغذی برای گیاه می باشد البته عدم گلدهی همیشه به دلیل نبود مواد مغذی نیست و باید برسی شود تا از مصرف بی رویه کود و مسمومیت گیاه جلوگیری شود.

در فرایند گلدهی گیاه به عنصر روی و بور بیشتر جهت انجام تلقیح و گلدهی نیاز دارد همچنین می توان از عنصر فسفر در کنار دیگر عناصر برای تغذیه گیاه استفاده کرد.

راهکارهای افزایش گلدهی در گیاهان آپارتمانی

سن گیاه: اگر سن گیاه کم باشد یا زمان گلدهی ان نباشد هرچقدر هم که تلاش شود گیاه گلدهی ندارد. پس باید به سن گیله توجه شود.

هرس: برای افزایش گلدهی گیاه نیاز به هرس دارد در صورتی که گیاه خیلی پر برگ باشد تمام توان ریشه برای تامین نیازهای برگها صرف می شود و گلدهی دچار مشکل می شود همچنین هرس گلهای پژمرده باعث می شود گیاه گلدهی بیشتری داشته باشد.

راهکار های افزایش گلدهی گیاهان آپارتمانی

دما و رطوبت: گیاه برای گلدهی نیاز به دوره سرمایی یا گرمیی دارد تا بعد از ان گلدهی اتفاق بیوفتد که باید ان دوره را داشته باشد همچنین برای افزایش گلدهی نیلز به رطوبت دارد و در صورت نبود رطوبت هوا می توان از روشهای مصنوعی برای رطوبت رسانی به گیاه استفاده کرد.

راهکار های افزایش گلدهی گیاهان آپارتمانی

در افزایش گلدهی گیاهان عوامل دیگر مانند خاک مناسب و نبود تنش محیطی و... نیز نقش دارد . باید توجه شود نبود، بیش بود و یا کمبود هر یک از عوامل در گلدهی گیاهان اختلاط ایجاد می کند و برای گلدهی تمام عوامل موثر برسی شود.


نظرات کاربران

دیدگاه خود را ارسال کنید

نظر خود را برای این مطلب ارسال کنید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.