سوالات متداول

پاسخ به سوالاتی که برای اکثر کاربران پیش می آید.

متالدهاید در رطوبت پایین عمل میکند. در ضمن متالدهاید حتما باید بصورت طعمه مصرف شود اگر فرمولاسیون آن طعمه است همان فرمولاسیون استفاده شود، در صورتی که از گرانول آن استفاده می شود، باید همراه با گندم به بصورت طعمه استفاده شو. در زمانی که احتمال بارندگی وجود دارد و یا از آبیاری گلخانه چهار روز نگذشته باشه باید از مصرف متالدهاید خودداری شود.

برای آنکه کاکتوس گلدهی کند اول مهم است که کاکتوس به سن مناسب برای گلدهی رسیده باشد که بستخه به نوع کاکتوس این زمان متفاوت خواهد بود. برای گلدهی کاکتوس، آبیاری ، نو مناسب و خاک مناسب و فراهم آوردن شرایط ایده آل برای رشد و نگهداری کاکتوس بسیار مهم است. در صورت فراهم بودن تمامی این شرایط می توان کاکتوس را در فصل های رشد (از ابتدای بهار تا اواخر تابستان) با استفاده از کود های پتاس بالا هر دو هفته یکبار مطابق با دستور درج شده بر روی برچسب کود تغذیه کرد.