گل ارکیده Orchidaceae

550,000 تومان

ارکیده با نام علمی  Orchidaceae نوعی گیاه گلدار تک لپه ای  بومی مناطق مرطوب می باشد. ارکیده به نور روشن غیر مستقیم،رطوبت 60 تا 80%،دمای 12 تا 25 درجه سانتی گراد و خاک مناسبی ارکیده را نیاز دارد. ارکیده نسبت به آبیاری بسیار حساس است.   ادامه مطلب


گل ارکیده را آنلاین خرید کنید
تعداد

ارکیده با نام علمی  Orchidaceae نوعی گیاه گلدار تک لپه ای  بومی مناطق مرطوب می باشد.

ارکیده به نور روشن غیر مستقیم،رطوبت 60 تا 80%،دمای 12 تا 25 درجه سانتی گراد و خاک مناسبی ارکیده را نیاز دارد.

ارکیده نسبت به آبیاری بسیار حساس است. 

محصولات مرتبط