شفلرا تنه بافت Schefflera

6,000,000 تومان

شرایط لازم برای نگهداری گیاه شفلرا نور: گیاه شفلرا به نور متوسط تا زیاد ولی بصورت غیر مستقیم نیاز دارد . دما: گیاه شفلرا بومی مناطق گرمسیر می باشد و به سرما حساس است در صورتی که در هوای سرد قرار گیرد برگها دچار ریزش می شود. رطوبت: گیاه شفلرا نیاز به رطوبت متوسط تا زیاد دارد و در تابستان نیا ادامه مطلب


شفلرا تنه بافت را آنلاین خرید کنید
تعداد

شرایط لازم برای نگهداری گیاه شفلرا

نور: گیاه شفلرا به نور متوسط تا زیاد ولی بصورت غیر مستقیم نیاز دارد .

دما: گیاه شفلرا بومی مناطق گرمسیر می باشد و به سرما حساس است در صورتی که در هوای سرد قرار گیرد برگها دچار ریزش می شود.

رطوبت: گیاه شفلرا نیاز به رطوبت متوسط تا زیاد دارد و در تابستان نیاز به ایجاد جزیره برای رطوبت رسانی دارد.

ابیاری: گیاه شفلرا به ابیاری حساس می باشد و در صورت ابیاری کم دچار ریزش برگ و ابیاری زیاد سبب پوسیدگی  ریشه می شود. ابیاری فقط در زمانی که سطح خاک تا عمق یک بند انگشت یا 2-3 سانتیمتری خشک باشد انجام می شود و ابیاری نباید به صورت غرقابی باشد.

محصولات مرتبط