کروتون پامرغی Codiaeum variegatum

500,000 تومان

کروتون پا مرغی نوعی از کروتون هاست که دارای برگ هایی با لبه های مارپیچی و لوب دار و رنگ های سبز، زرد، قرمز و نارنجی چرم مانند و ضخیم است. این گیاه نور غیر مستقیم و زیاد، خاک زهکشی بالا و سبک،رطوبت زیاد  و دمای تابستانه 27 و زمستانه 15 درجه سانتی گراد نیاز دارد.  تکثیر کروتون با قلمه ممکن ا ادامه مطلب


کروتون پامرغی را آنلاین خرید کنید
تعداد

کروتون پا مرغی نوعی از کروتون هاست که دارای برگ هایی با لبه های مارپیچی و لوب دار و رنگ های سبز، زرد، قرمز و نارنجی چرم مانند و ضخیم است. این گیاه نور غیر مستقیم و زیاد، خاک زهکشی بالا و سبک،رطوبت زیاد  و دمای تابستانه 27 و زمستانه 15 درجه سانتی گراد نیاز دارد.  تکثیر کروتون با قلمه ممکن است.

محصولات مرتبط