پرنده بهشتی strelitzia reginae

1,000,000 تومان

پرنده بهشتی با نام علمی strelitzia reginae نوعی گیاه همیشه سبز است. این گیاه از زمستان تا اواخر بهار گل هایی به شکل پرنده  با رنگ نارنجی و  رگه های بنفش و آبی می دهد پرنده بهشتی مناطق معتدل، نور متوسط تا زیاد،آبیاری زیاد و خاک مرطوب را می پسندد. خاک مناسب این گیاه قلیایی است اما در ادامه مطلب


پرنده بهشتی را آنلاین خرید کنید
تعداد

پرنده بهشتی با نام علمی strelitzia reginae نوعی گیاه همیشه سبز است. این گیاه از زمستان تا اواخر بهار گل هایی به شکل پرنده  با رنگ نارنجی و  رگه های بنفش و آبی می دهد

پرنده بهشتی مناطق معتدل، نور متوسط تا زیاد،آبیاری زیاد و خاک مرطوب را می پسندد. خاک مناسب این گیاه قلیایی است اما در اغلب خاک ها می تواند رشد کند.

محصولات مرتبط