پتوس ارتشی Epipremnum aureum

220,000 تومان

پتوس برگ ارتشی یکی از گونه های پتوس است که دارای برگ های کوچکتری نسبت به گونه های دیگر است. این گیاه به دلیل ترکیب رنگ های برگ هایش به این نام معروف می باشد، این گیاه بومی مناطق گرمسیری است و نیاز به رطوبت رسانی دارد.  نگهداری از این گیاه سخت نیست و می توان به راحتی از آن در خاک یا آب نگه ادامه مطلب


پتوس ارتشی را آنلاین خرید کنید
تعداد

پتوس برگ ارتشی یکی از گونه های پتوس است که دارای برگ های کوچکتری نسبت به گونه های دیگر است.

این گیاه به دلیل ترکیب رنگ های برگ هایش به این نام معروف می باشد، این گیاه بومی مناطق گرمسیری است و نیاز به رطوبت رسانی دارد. 

نگهداری از این گیاه سخت نیست و می توان به راحتی از آن در خاک یا آب نگهداری کرد.

محصولات مرتبط