هاورتیا گورخری Haworthiopsis limifolia

25,000 تومان

نگهداری نور: نیاز به نور زیاد غیر مستقیم دارد. دما و رطوبت: دمای مناسب برای اغلب هاورتیاها بین ۲۰ تا ۲۶ درجه است. این گیاهان نسبت به سرما حساس می باشند. آبیاری: این گیاهان مانند سایر ساکولنت‌ها به آبیاری متوسط نیاز دارند و بهتر است مقدار آبیار در تعداد دفعات بیشت باشد ام ادامه مطلب


هاورتیا گورخری را آنلاین خرید کنید
تعداد

نگهداری

نور: نیاز به نور زیاد غیر مستقیم دارد.

دما و رطوبت: دمای مناسب برای اغلب هاورتیاها بین ۲۰ تا ۲۶ درجه است. این گیاهان نسبت به سرما حساس می باشند.

آبیاری: این گیاهان مانند سایر ساکولنت‌ها به آبیاری متوسط نیاز دارند و بهتر است مقدار آبیار در تعداد دفعات بیشت باشد امامقدار آبیاری کم باشد تا گیاه دچار پوسیدگی نشود.

خاک: مانند دیگر ساکولنت ها نیاز به خاک مخصوص دارد که سبک و با زهکشی بالا باشد.

کود: نیاز به کوددهی زیاد ندارد.

 

محصولات مرتبط