نعل اسبی Crassula cv. Gollum

60,000 تومان

گیاه نعل اسبی یکی از گیاهان خانواده ساکولنت ها می باشد که دارای برگ های گوشتی می باشد و مانند دیگر ساکولنت ها به محیطی پر نور مانند پشت پنجره جنوبی نیاز دارد. ای گیاه اگر در شرایط مناسب قرار گیرد در اواخر تابستان گل های سفید رنگ به صورت خوشه ای نمایانگر می شوند که زیبایی این گیاه را دوچندان می کن ادامه مطلب


نعل اسبی را آنلاین خرید کنید
تعداد

گیاه نعل اسبی یکی از گیاهان خانواده ساکولنت ها می باشد که دارای برگ های گوشتی می باشد و مانند دیگر ساکولنت ها به محیطی پر نور مانند پشت پنجره جنوبی نیاز دارد.

ای گیاه اگر در شرایط مناسب قرار گیرد در اواخر تابستان گل های سفید رنگ به صورت خوشه ای نمایانگر می شوند که زیبایی این گیاه را دوچندان می کند. 

محصولات مرتبط