مرجان معمولی Euphorbia milii

60,000 تومان

نگهداری نور: نیاز به نور زیاد به صورت غیر مستقیم می باشد  دما و رطوبت: به دمای پایین و هوای سرد حساس می باشد و دچار ریزش برگ می شود. :نیاز به رطوبت رسانی دارد اما نباید در معرض رطوبت زیاد قرار گیرد  ابیاری: ابیاری تنها در زمانی که سطح خاک تا عمق 2تا3سانتیمتری به طور کامل ادامه مطلب


مرجان معمولی را آنلاین خرید کنید
تعداد

نگهداری

نور: نیاز به نور زیاد به صورت غیر مستقیم می باشد 

دما و رطوبت: به دمای پایین و هوای سرد حساس می باشد و دچار ریزش برگ می شود. :نیاز به رطوبت رسانی دارد اما نباید در معرض رطوبت زیاد قرار گیرد 

ابیاری: ابیاری تنها در زمانی که سطح خاک تا عمق 2تا3سانتیمتری به طور کامل خشک باشد باید انجام شود 

خاک:نسبت به نوع خاک حساس نمی باشد اما گلدان باید زهکشی مناسبی داشته باشد.

تغذیه: این گیاه برای رشد خود نیاز به کودهای تقویتی دارد 

 

 

محصولات مرتبط