فیکوس لیراتا افریقایی Ficus lyrata

350,000 تومان

فیکوس لیراتا یا فیکوس آفریقایی با نام علمی Ficus lyrata بومی غرب آفریقاست. این گیاه برگ های چرمی با لبه های موجی دارد و به شکل ویلون است. فیکوس لیراتا در منزل تا  دو متر می تواند رشد کند.  فیکوس به نور کم و غیر مستقیم، دمای 16 تا 25 درجه سانتی گراد، رطوبت رسانی روزانه، خاک غنی ادامه مطلب


فیکوس لیراتا افریقایی را آنلاین خرید کنید
تعداد

فیکوس لیراتا یا فیکوس آفریقایی با نام علمی Ficus lyrata بومی غرب آفریقاست. این گیاه برگ های چرمی با لبه های موجی دارد و به شکل ویلون است. فیکوس لیراتا در منزل تا  دو متر می تواند رشد کند. 

فیکوس به نور کم و غیر مستقیم، دمای 16 تا 25 درجه سانتی گراد، رطوبت رسانی روزانه، خاک غنی، مرطوب با  زهکشی خوب نیاز دارد.

این گیاه به روش خوابانیدن هوایی و قلمه تکثیر می شود. 

محصولات مرتبط