فیکوس بنجامین Ficus benjamina

220,000 تومان

گیاه دارای برگهای کوچک بیضی شکل و نوک تیز می باشد .این گیاه بیشتر از فیکوس های دیگر نیاز به مراقبت دارد. از طریق قلمه وخوابانیدن تکثیر می شود.  فیکوس بنجامین گیاهی بسیار پر طرفدار برای نگهداری در داخل خانه می باشد این گیاه دارای ظاهری زیبا می باشد اما نسبت به نور حساس می باشد و باید در مکانی ادامه مطلب


فیکوس بنجامین را آنلاین خرید کنید
تعداد

گیاه دارای برگهای کوچک بیضی شکل و نوک تیز می باشد .این گیاه بیشتر از فیکوس های دیگر نیاز به مراقبت دارد. از طریق قلمه وخوابانیدن تکثیر می شود.

 فیکوس بنجامین گیاهی بسیار پر طرفدار برای نگهداری در داخل خانه می باشد این گیاه دارای ظاهری زیبا می باشد اما نسبت به نور حساس می باشد و باید در مکانی قرار گیرد کرد نور غیر مستقیم دریافت کند و خاک با زهکشی مناسب به رشد این گیاه کمک می کند.

محصولات مرتبط