دیفن کاملیا Dumb cane

250,000 تومان

دیفن کاملیا یکی از گیاهان بومی مناطق استوایی می باشد، این گیاه دارای برگ های پهن و بزرگ می باشد که حاشیه برگ ها سبز تیزه و مرکز آن سبز کم رنگ تا زرد می باشد، همچنین این گیاه خاک سبک با زهکشی مناسب، نور متوسط و غیر مستقیم را می پسندد. آبیاری دیفن کاملیا بسیار مهم است و زمانی که هوا خنک  است ب ادامه مطلب


دیفن کاملیا را آنلاین خرید کنید
تعداد

دیفن کاملیا یکی از گیاهان بومی مناطق استوایی می باشد، این گیاه دارای برگ های پهن و بزرگ می باشد که حاشیه برگ ها سبز تیزه و مرکز آن سبز کم رنگ تا زرد می باشد، همچنین این گیاه خاک سبک با زهکشی مناسب، نور متوسط و غیر مستقیم را می پسندد.

آبیاری دیفن کاملیا بسیار مهم است و زمانی که هوا خنک  است بین دو آبیاری باید سطح خاک خشک شود. دیفن کاملیا به سه روش بذر، پاجوش و قلمه تکثیر می شود. 

محصولات مرتبط