بونسای جنسینگ Asian Ginseng

250,000 تومان

نگهداری نور: بونسای جنسینگ به نور زیادی احتیاج دارد و باید در کنار پنجره نورگیر قرار گرد خاک: خاک مناسب برای بونسای جنسینگ باید سبک باشد با زهکشی مناسب آبیاری: گیاه جنسینگ به آبیاری متوسط نیاز دارد. یعنی خاک همیشه مقداری رطوبت داشته باشد ولی خیلی خیس نباشد. آبیاری زیاد ب ادامه مطلب


بونسای جنسینگ را آنلاین خرید کنید
تعداد

نگهداری

نور: بونسای جنسینگ به نور زیادی احتیاج دارد و باید در کنار پنجره نورگیر قرار گرد

خاک: خاک مناسب برای بونسای جنسینگ باید سبک باشد با زهکشی مناسب

آبیاری: گیاه جنسینگ به آبیاری متوسط نیاز دارد. یعنی خاک همیشه مقداری رطوبت داشته باشد ولی خیلی خیس نباشد. آبیاری زیاد باعث زرد شدن و ریزش برگ‌ها می‌شود و اگر رطوبت خاک بیش از حد باشد باعث پوسیدگی ریشه خواهد شد بهترین زمان آبیاری هنگامی است که سطح خاک گیاه تا عمق 2تا3سانتی متر خشک باشد

دما و رطوبت: این گیاه در محدوده دمایی 25تا35 درجه بهترین عملکرد را دارد. این گیاه نسبت به رطوبت حساس نمی باشد اما بهتر است در روز های گرم رطوبت رسان شود.

کوددهی: در طی فصل رشدی نیاز به کودهای تقوریتی دارد

هرس: مهم ترین عامل در حفظ ظاهر بونسای هرس می باشد که این کار دارای فنون خاصی می باشد. هرس باعث می شود تنه، شاخه‌ها و ریشه‌ها، یک بونسای اندازه کوچک خود را با نسبت‌های مناسب بدست می‌آورد. برای این که بونسای شکل خود را حفظ کند و در طول نگهداری تغیر شکل ندهد باید هرس سالی یکبار صورت گیرد.

 

 

 

محصولات مرتبط