برگ انجیری فر Monstera deliciosa

250,000 تومان

برگ انجیری فری بومی جنگل های پر باران می باشد و علت شکاف روی برگ های این گیاه هم برای حفاظت از گیاه و جلوگیری از آسیب می باشد. با توجه به خاستگاه اصلی این گیاه برای رشد بهتر و حفظ شادابی نیاز به رطوبت رسانی دارد. گیاه برگ انجیری نسبت به خاک و آبیاری کم حساس نمی باشد و کوددهی در طی فصل رشدی برای ای ادامه مطلب


برگ انجیری فر را آنلاین خرید کنید
تعداد

برگ انجیری فری بومی جنگل های پر باران می باشد و علت شکاف روی برگ های این گیاه هم برای حفاظت از گیاه و جلوگیری از آسیب می باشد.
با توجه به خاستگاه اصلی این گیاه برای رشد بهتر و حفظ شادابی نیاز به رطوبت رسانی دارد.
گیاه برگ انجیری نسبت به خاک و آبیاری کم حساس نمی باشد و کوددهی در طی فصل رشدی برای این گیاه توصیه می شود.
 

محصولات مرتبط