اچینو گروزونی Echinocactus Grusonii

150,000 تومان

اچینو کاکتوس گروزونی، کاکتوسی به شکل گرد و سبز رنگ با تیغ های فراوان می باشد مانند دیگر کاکتوس ها به آبیاری زیاد حساس می باشد و بهتر است در خاک مخصوص کاکتوس کاشته شود، این گیاه نیاز به نور زیاد دارد. اگر شرایط برای رشد کاکتوس اچینو گروزنی فراهم باشد، در سن 20 الی 30 سالگی گلدهی را شروع میکند.  ادامه مطلب


اچینو گروزونی را آنلاین خرید کنید
تعداد

اچینو کاکتوس گروزونی، کاکتوسی به شکل گرد و سبز رنگ با تیغ های فراوان می باشد مانند دیگر کاکتوس ها به آبیاری زیاد حساس می باشد و بهتر است در خاک مخصوص کاکتوس کاشته شود، این گیاه نیاز به نور زیاد دارد.

اگر شرایط برای رشد کاکتوس اچینو گروزنی فراهم باشد، در سن 20 الی 30 سالگی گلدهی را شروع میکند.

محصولات مرتبط