13-49-6 NPK فیتومکس

92,500 تومان

کود کاملی است که دارای کلیه عناصر ماکرو و میکروی مورد نیاز گیاه میباشد. از ویژگیهای این کود تولید آن با درصدهای مختلفی از عناصر غذایی است. این امر سبب شده تا گیاه بتواند در طول دوره رشد و نمو خود از رژیم غذایی متفاوت و متناسب با نیاز فیزیولوژیکی دوره رویشی یا زایشی بهره مند شوند. عناصر میکرو در این  ادامه مطلب


13-49-6 NPK فیتومکس را آنلاین خرید کنید
تعداد

کود کاملی است که دارای کلیه عناصر ماکرو و میکروی مورد نیاز گیاه میباشد. از ویژگیهای این کود تولید آن با درصدهای مختلفی از عناصر غذایی است. این امر سبب شده تا گیاه بتواند در طول دوره رشد و نمو خود از رژیم غذایی متفاوت و متناسب با نیاز فیزیولوژیکی دوره رویشی یا زایشی بهره مند شوند. عناصر میکرو در این کود همگی با کلات EDTA  ترکیب شده اند، که از این نظر دارای تاثیر گذاری و سرعت جذب بسیار مطلوبی هستند. این کود دارای درجه خلوص بسیار بالا  و فاقد عناصر مثل کلر و  سدیم می باشد.

محصولات مرتبط