گلایفوزیت

بزودی

علف کش سیستمیک و غیر انتخابی پس رویشی برای علف های هرز یکساله و چند ساله علفکشی از گروه اسید فسفونیک است.  جذب از طریق شاخ و برگ گیاه و قابل انتقال به بخشهای مختلف از طریق سیمپلاست و سپس آپوپلاست.  از ریختن بر روی شاخ وبرگ و تنه درختان جوان خودداری شود.  محلول علفکش را نباید با  ادامه مطلب


گلایفوزیت را آنلاین خرید کنید
تعداد

علف کش سیستمیک و غیر انتخابی پس رویشی برای علف های هرز یکساله و چند ساله

علفکشی از گروه اسید فسفونیک است.
 جذب از طریق شاخ و برگ گیاه و قابل انتقال به بخشهای مختلف از طریق سیمپلاست و سپس آپوپلاست.
 از ریختن بر روی شاخ وبرگ و تنه درختان جوان خودداری شود.
 محلول علفکش را نباید با دیگر آفت­کش­ها یا کودها مخلوط کرد. این امر منجر به کاهش تاثیر گلایفوزیت می­شود.

 

محصولات مرتبط