کلرپیریفوس100سی سی

بزودی

حشره کش و کنه کش غیر سیستمیک با  خاصیت تماسی، گوارشی و تدخینی سم کلرپیریفوس روی طیف گسترده ای از آفات باغی و زراعی و به منظور کنترل لارو و حشره بالغ سخت بالپوشان،دوبالان و... در خاک یا شاخ و برگ گیاهان کاربرد دارد.  ادامه مطلب


کلرپیریفوس100سی سی را آنلاین خرید کنید
تعداد

حشره کش و کنه کش غیر سیستمیک با  خاصیت تماسی، گوارشی و تدخینی

سم کلرپیریفوس روی طیف گسترده ای از آفات باغی و زراعی و به منظور کنترل لارو و حشره بالغ سخت بالپوشان،دوبالان و... در خاک یا شاخ و برگ گیاهان کاربرد دارد.

محصولات مرتبط