کائولن سیلیس برادا

بزودی

این ماده معدنی غیر سمی،یک ترکیب سازگار با محیط زیست محسوب می شود که به علت منافع بسیار برای همه محصولت زراعی، باغی ،سبزی صیفی کاربرد دارد. ولی روی محصولاتی نظیر مرکبات، سیب، گلابی، مو، گردو، پسته، خیار و سیب زمینی به شدت توصیه می گردد. سیلیسیوم موجود در این کود در دیواره سلولهای آوندهای چوبی ته نشین ادامه مطلب


کائولن سیلیس برادا را آنلاین خرید کنید
تعداد

این ماده معدنی غیر سمی،یک ترکیب سازگار با محیط زیست محسوب می شود که به علت منافع بسیار برای همه محصولت زراعی، باغی ،سبزی صیفی کاربرد دارد. ولی روی محصولاتی نظیر مرکبات، سیب، گلابی، مو، گردو، پسته، خیار و سیب زمینی به شدت توصیه می گردد. سیلیسیوم موجود در این کود در دیواره سلولهای آوندهای چوبی ته نشین شده و از فروریختن آوندها در شرایط تعرق زیاد جلوگیری می کند، همچنین با استحکام ساقه ،موجب کاهش ورس در گیاهان می شود. سیلیسیوم کمک به جذب بهتر و هر چه بیشتر نور می کند ودر سنتز پروتئین ها و کلروفیل تاثیر گذار است که به موجب این مهم سطح غذاسازی افزایش یافته و سبب افزایش رشد کمی و کیفی محصولات می گردد.

محصولات مرتبط