فست فیتومکس

156,250 تومان

این کود علاوه بر تامین همزمان پتاسیم و فسفر مورد نیاز گیاه، و با داشتن اسیدفسفرو مقاومت گیاهان را به بیماری‌های قارچی از جمله سفیدک دروغی، بوته‌میری، پوسیدگی ریشه، گموز و پوسیدگی طوقه‌ی درختان میوه به طور مستقیم و غیر مستقیم افزایش می‌دهد.   ادامه مطلب


فست فیتومکس را آنلاین خرید کنید
تعداد

این کود علاوه بر تامین همزمان پتاسیم و فسفر مورد نیاز گیاه، و با داشتن اسیدفسفرو مقاومت گیاهان را به بیماری‌های قارچی از جمله سفیدک دروغی، بوته‌میری، پوسیدگی ریشه، گموز و پوسیدگی طوقه‌ی درختان میوه به طور مستقیم و غیر مستقیم افزایش می‌دهد. 

محصولات مرتبط