ضد شوری یا آنتی سلت

36,250 تومان

مزایا ضد شوری :  کاهش چشمگیر املاح مضر و شوری خاک ناشی از نمک‌های سدیمی تجمع یافته در خاک  بهبود ساختمان خاک از نظر تهویه و نفوذ پذیری بیشتر خاک  افزایش توسعه ریشه در خاک و افزایش جذب عناصر غذایی (ماکرو میکرو) توسط ریشه  قابلیت استفاده در سیستم‌های آبیاری تح ادامه مطلب


ضد شوری یا آنتی سلت را آنلاین خرید کنید
تعداد

مزایا ضد شوری :

 کاهش چشمگیر املاح مضر و شوری خاک ناشی از نمک‌های سدیمی تجمع یافته در خاک

 بهبود ساختمان خاک از نظر تهویه و نفوذ پذیری بیشتر خاک

 افزایش توسعه ریشه در خاک و افزایش جذب عناصر غذایی (ماکرو میکرو) توسط ریشه

 قابلیت استفاده در سیستم‌های آبیاری تحت فشار و غرقابی

بهترین زمان مصرف، قبل از کود دهی و پس از مرحله آماده سازی زمین می‌باشد هنگام استفاده از این محصول آبیاری را به‌صورت سنگین اجرا نمایید. 

محصولات مرتبط