دی اکتیل

106,250 تومان

سورفکتانت ها به همراه کود و سم ها استفاده می شوند و جذب این مواد را افزایش می دهند. سورفکتانت ها باعث می شوند که سطح گیاه تمیز شده و در نهایت فوتوسننتز افزایش یابد.  ادامه مطلب


دی اکتیل را آنلاین خرید کنید
تعداد

سورفکتانت ها به همراه کود و سم ها استفاده می شوند و جذب این مواد را افزایش می دهند.

سورفکتانت ها باعث می شوند که سطح گیاه تمیز شده و در نهایت فوتوسننتز افزایش یابد.

محصولات مرتبط