تنظیم کننده PH آب (اسدیته)

56,250 تومان

تنظیم کننده PH  آب  ترکیبات سازنده: اسید فسفریک و اسیدنیتریک تامین کننده نیتروژن و فسفر برای کلیه گیاهان  این ترکیب باعث افزایش چشمگیر عملکرد محلول پاشی به علت داشتن نیتروژن و فسفر میشود و همچنین باعث افزایش خاصیت چسبندگی محلول روی برگ شده و در نتیجه باعث افزایش عملکرد و راند ادامه مطلب


تنظیم کننده PH آب (اسدیته) را آنلاین خرید کنید
تعداد

تنظیم کننده PH  آب 

ترکیبات سازنده: اسید فسفریک و اسیدنیتریک

تامین کننده نیتروژن و فسفر برای کلیه گیاهان

 این ترکیب باعث افزایش چشمگیر عملکرد محلول پاشی به علت داشتن نیتروژن و فسفر میشود و همچنین باعث افزایش خاصیت چسبندگی محلول روی برگ شده و در نتیجه باعث افزایش عملکرد و راندمان جذب سموم و کودهای مختلف می گردد و با بهبود آب مصرفی باعث پایدار نمودن فرمولاسیون انواع محلولها کود و سموم شده و با ممانعت از غیر فعال شدن آنها سبب افزایش اثرگذاری آنها میشود.

محصولات مرتبط