بردو یک لیتری

72,000 تومان

بردو جزو معدود سموم معدنی است که در کشاورزی ارگانیک توصیه می‌شود. بردو  اثر سوئی بر انسان و محیط ‌زیست نداشته و برخلاف سایر سموم رایج، مواد باقی مانده از تجزیۀ آن سازگار با محیط‌ زیست است  یون های مس موجود در قارچ کش بردوفیکس پس از جذب شدن در دیواره سلولی باکتری یا قارچ،  ادامه مطلب


بردو یک لیتری را آنلاین خرید کنید
تعداد

بردو جزو معدود سموم معدنی است که در کشاورزی ارگانیک توصیه می‌شود. بردو  اثر سوئی بر انسان و محیط ‌زیست نداشته و برخلاف سایر سموم رایج، مواد باقی مانده از تجزیۀ آن سازگار با محیط‌ زیست است 

یون های مس موجود در قارچ کش بردوفیکس پس از جذب شدن در دیواره سلولی باکتری یا قارچ، بر روی چندین روند فیزیولوژیکی اثر بازدارنگی همزمان خواهد داشت. به طوریکه با ایجاد پیوندهای شیمیایی جدید پروتئین ها را در هم می شکند، فعالیت آنزیم ها را مختل کرده، باعث ایجاد اختلال در تنفس سلولی شده، فعالیت غشاء سلولی را کاهش داده و در نهایت باعث مرگ سلول می شود.

محصولات مرتبط