ایمیداکلوپراید

560,000 تومان

علیه آفات مهم نباتی به ویژه حشرات مکنده در مرکبات،پسته،درختان میوه و زراعت های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. - برای جذب و حرکت حشره کش رطوبت خاک و شرایط رشدی مناسب گیاه ضروری است و جذب این سم از طریق ریشه بهتر صورت می گیرد به محض مشاهده علایم خسارت روی جوانه های تابستانه نهال ها و درختان جو ادامه مطلب


ایمیداکلوپراید را آنلاین خرید کنید
تعداد

علیه آفات مهم نباتی به ویژه حشرات مکنده در مرکبات،پسته،درختان میوه و زراعت های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

- برای جذب و حرکت حشره کش رطوبت خاک و شرایط رشدی مناسب گیاه ضروری است و جذب این سم از طریق ریشه بهتر صورت می گیرد

به محض مشاهده علایم خسارت روی جوانه های تابستانه نهال ها و درختان جوان مرکبات بین 5-3 سال، سم پاشی در دو نوبت و به فاصله 10 روز توصیه می گردد.

محصولات مرتبط