اسپیرودیکلوفن

500,000 تومان

اسپیرودیکلوفن حشره کش و کنه کش متعلق به گروه اسیدتترونیک و دارای اثرتماسی قوی، دوام طولانی و طیف اثر وسیع می باشد. اسپیرودیکلوفن به صورت تماسی تمام مراحل رشد کنه ها ( غیر از نرهای بالغ) حتی ماده های بالغ و تخم آن ها را کنترل می کند.  ادامه مطلب


اسپیرودیکلوفن را آنلاین خرید کنید
تعداد

اسپیرودیکلوفن حشره کش و کنه کش متعلق به گروه اسیدتترونیک و دارای اثرتماسی قوی، دوام طولانی و طیف اثر وسیع می باشد.

اسپیرودیکلوفن به صورت تماسی تمام مراحل رشد کنه ها ( غیر از نرهای بالغ) حتی ماده های بالغ و تخم آن ها را کنترل می کند.

محصولات مرتبط