اتیون Ethion

330,000 تومان

اين حشره‌كش از گروه سموم آر گانو فسفره با خاصيت تماسي، گوارشي و غيرسيستميك و با اثر قطعي روي آفات مي‌باشد. اتیون عليه شپشك‌ها و سپردارهاي درختان ميوه سردسيري، مركبات انگور و پسته مورد استفاده قرار مي‌گيرند.  ادامه مطلب


اتیون را آنلاین خرید کنید
تعداد

اين حشره‌كش از گروه سموم آر گانو فسفره با خاصيت تماسي، گوارشي و غيرسيستميك و با اثر قطعي روي آفات مي‌باشد. اتیون عليه شپشك‌ها و سپردارهاي درختان ميوه سردسيري، مركبات انگور و پسته مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

محصولات مرتبط