آبامکتین 100سی سی

بزودی

حشره کش آبامکتین یک حشره کش و کنه کش با اثر تماسی و گوارشی با فعالیت سیستمیک محدود سم پاشی زمانی آغاز می گردد که اولین علائم آلودگی مشاهده گردد، تکرار سمپاشی نیز ممکن است مورد نیاز باشد.آفات هدف بعد از استفاده از این سم بی حرکت شده و بیشترین تلفات بعد از 5 روز مشاهده می شود.  ادامه مطلب


آبامکتین 100سی سی را آنلاین خرید کنید
تعداد

حشره کش آبامکتین یک حشره کش و کنه کش با اثر تماسی و گوارشی با فعالیت سیستمیک محدود

سم پاشی زمانی آغاز می گردد که اولین علائم آلودگی مشاهده گردد، تکرار سمپاشی نیز ممکن است مورد نیاز باشد.آفات هدف بعد از استفاده از این سم بی حرکت شده و بیشترین تلفات بعد از 5 روز مشاهده می شود.

محصولات مرتبط