کود فسفر پتاسیم(12-56)

110,000 تومان

کودفسفر پتاسیم دار (پی کی) مایع(W/V)12-56-0  فیتومکس کود پی کی فیتومکس تامین کننده دو عنصر پر مصرف فسفر و پتاسیم برای گیاهان می باشد.   فسفر موجود باعث تقویت ساقه و ریشه شده و  موجب افزایش توان گیاه برای تولید و در نتیجه افزایش عملکرد می گردد. این عنصر بهتر ادامه مطلب


کود فسفر پتاسیم(12-56) را آنلاین خرید کنید
تعداد

کودفسفر پتاسیم دار (پی کی) مایع(W/V)12-56-0  فیتومکس

کود پی کی فیتومکس تامین کننده دو عنصر پر مصرف فسفر و پتاسیم برای گیاهان می باشد.   فسفر موجود باعث تقویت ساقه و ریشه شده و  موجب افزایش توان گیاه برای تولید و در نتیجه افزایش عملکرد می گردد. این عنصر بهتر است در مراحل ابتدایی رشد در اختیار گیاه قرار داده شود تا در مرحله زایشی از ذخیره انرژی آن بهره گیرد. پتاسیم در مکانیزم تنظیم آب گیاه، تشکیل پروتئین، سنتز نشاسته، سلولز از کربوهیدرات ها، تنفس سلولی، شکل گیری بسیاری از آنزیم ها، افزایش بازدهی فتوسنتز از طریق بافت آبکش و توزیع آن ها به اندام های گیاه و تكامل و رسيدن ميوه ها نقش دارد

محصولات مرتبط