مشاوران شهر گیاه
اطلاعات
تحصیلات

کارشناسی صنایع شیمی


مهارت ها
  • 1. فرموله کردن کلیه سموم حشره کش، علف کش، قارچ کش، کنه کش،پودرهای قابل انتشار در آب
  • 2. فرموله کردن کلیه کودهای SC، NPK پودری و مایع
  • 3. توانایی کار با دستگاه های آزمایشگاه شیمی

  • من را دنبال کنید

    Yadegar


    این صفحه را به اشتراک بگذارید
    پرسش از این مشاور