مشاوران شهر گیاه
اطلاعات
تحصیلات

کارشناسی ارشد مدیریت منابع خاک ( گرایش فیزیک و حفاظت خاک )


مهارت ها
 • 1. توصیه کودی و مشاوره تغذیه گیاهان
 • 2. کشاورزی نوین
 • 3. طراحی فضای سبز
 • 4. کارشناس GIS

 • من را دنبال کنید

  Karkhane


  این صفحه را به اشتراک بگذارید
  پرسش از این مشاور